Çevre Politikamız

Bilgin İnşaat & Nalburiye olarak; tüm faaliyetlerimizde, çalışanlarımızdan başlayarak, komşularımızın, çevrenin, doğal kaynakların, hayvan ve bitki topluluklarının olumsuz etkilenmemesi temel yönetim ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Bu ilke doğrultusunda çevrenin korunması için Bilgin İnşaat & Nalburiye , aşağıdaki başlıkları belirlemiştir. 
 
- Yükümlü olduğumuz yürürlükteki mevzuat şartlarını yerine getirmek. 
- Çevre yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirerek kirlenmenin önlenmesini sağlamak. 
- Tüm çalışanlarımızın ve çevrede yaşayan insanların, hayvan ve bitkilerin sağlık ve güvenliğini korumak. 
- Ham maddeler, enerji yakıtlar ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak. 
- Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları kontrollü bir şekilde ve özelliklerine uygun olarak uzaklaştırmak, geri dönüşümü mümkün olan atıkların değerlendirilmesini sağlamak.