Ev Alırken Sorulacak 100 Soru

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

1- Konutun tapusu var mı? (Tapunun tek kişi üzerine ya da çok ortaklı olup olmadığını;kullanım hakkı intifa –durumunu öğreniniz)

2- Konut üzerinde ipotek yada haciz kararı var mı?

3- Binanın yönetim planını incelediniz mi?

4- Binanın kat mülkiyeti ve kat irtifakı özelliklerini öğrendiniz mi? uzman desteği gerekiyor

5- Binanın yapım ruhsatı var mı?( Bir binanın ruhsatının olması, binada yer alan bağımsız konut bölümlerinin de ruhsatı olduğu anlamına gelmektedir !Tapudaki proje ve açıklamalara uygunluk konusunda dikkatli olunuz)

6- Binanın kullanım izni var mı?( Bina inşa halindeyse kullanım izni almaya uygun olduğundan emin olunuz)

7- Binanın elektrik ve su için konut kullanımına geçişi yapılmış mı?

8- Binanın ticari amaçlar için ayrılmış dükkan, depo gibi bölümleri varsa bunların kullanım amaçları belirlenmiş mi?

9- İçinde kiracı oturan bir konut alıyorsanız kira kontratını incelediniz mi?

EKONOMİK DEĞERLENDİRME

10- Konut zemin sağlamlığı, bitirmişlik düzeyi, yaşı,tapu durumu, ruhsatı, kullanım izni, kaçak ekler olup olmaması vb. açılardan banka kredisi alma koşullarını sağlıyor mu?Uzman desteği gerekiyor

11- Çeşitli bankaların koşullarını öğrenerek vade, aylık ödeme miktarı, toplam ödeme, kredi süresi vb. açılardan karşılaştırdınız mı? uzman desteği gerekiyor

12- Konutun bulunduğu bölgedeki ortalama kira getirisi sizin için kabul edilebilir düzeyde mi? Komşularınıza ve yakın çevredeki emlakcılara danışınız

13- Konutta tadilat, bakım, onarım ve yenileme gerektiren bölümlerin ve cihazların bütçenize etkisini dikkate aldınız mı?

14- Konutun bulunduğu çevredeki ortalama yaşama giderleri yaşam standartlarınızdan ödün vermenizi gerektiriyor mu?

15- Konutun geçmiş yıllara ait ısıtma /soğutma giderleri sizin için kabul edilebilir düzeyde mi?( komşularınızdan geçmiş yıllara ait faturaları edinerek fikir sahibi olabilirsiniz. Yüksek bir ısıtma gideri,konutta yeterli ısı yatlımı bulunmadığı anlamına gelebilir)

16- Konutun ortalama aidat giderleri sizin için kabul edilebilir düzeyde mi?( Ortak alanların giderlerine katılım payının nasıl hesaplandığını öğreniniz)

17- İnşa halinde bir konut satın alıyorsanız satıcının güvenilirliği, mali durumu ve geçmişte sattığı konutlar konusunda bilgi edindiniz mi?( konutun size taahhüt edilen süre, maliyet ve kalite koşullarını sağlayacağından emin misiniz?)

18- Konutun geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisi vb. borçları olup olmadığını öğrendiniz mi?

19- Konuttaki sabit elektrikli, elektronik, mekanik cihazlar bozulduğu taktirde kolaylıkla yenileyebilir ya da bakımını yaptırabilir misiniz?( bu tür cihazların garanti belgelerini istemeyi unutmayınız)

GENEL MİMARİ ÖZELLİKLER

20- Binanın onaylı bir mimari projesi var mı?

21- Binada sonradan, orijinal mimari projesinde olmayan değişiklikler yapılmış mı?(Yapılmışsa bu tür değişikliklerin nedenini öğreniniz) Uzman desteği gerekiyor

22- Binanın görünüşü ve iç mekanlar estetik bakımından sizi tatmin ediyor mu?

23- Konut bugünkü ihtiyaçlarınızın yanı sıra yakın gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılamaya uygun mu?Konut planı, bu vb. bir durumda yeni düzenlemeler yapmanıza izin veriyor mu?( Örneğin ailenize yeni bireyler katılması olasılığını dikkate alınız)

24- Konut engelli ya da yaşlı bir insanın kullanımı için uygun mu?( örneğin merdivenlerin merdiven sahanlıklarının, koridor genişliklerinin ve diğer ilgili mekanların tekerlekli bir sandalyenin giriş/ dönüş yapmasına uygun olduğundan emin olunuz) Uzman desteği gerekiyor

25- Zamanınızın çoğunu geçirdiğiniz mekanlar yeterince gün ışığı alıyor mu? ( Örneğin, gün ortasında yapay aydınlatma kullanmadan oturabiliyor musunuz?)

26- Binanın ortak mekanlarındaki asansör, jeneratör vb. cihazların gürültüsü uyumanıza / çalışmanıza engel oluyor mu?

27- Konuttaki oda sayısı ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeterli mi? Konut planı mobilyalarınızı yerleştirmenize uygun mu? ( Odaların büyüklüğünün ve duvarlardaki girintilerin / çıkıntıların mobilyalarınızı yerleştirmeniz açısından sorun yaratmayacağından emin olunuz)

28- Konuttaki banyo / WC sayısı ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeterli mi?

29- Banyo /WC engelli ya da yaşlı bir insan tarafından kullanılmaya uygun mu? uzman desteği gerekiyor

30- Konut içindeki sandık odası, dolap vb. alanların sayısı ve büyüklüğü ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeterli mi?

31- Bina beş kattan daha yüksek ise asansör var mı?( Güncel yönetmelikler beş katın üzerindeki binalarda asansör yapılmasını zorunlu kılmaktadır)

32- Asansör acil bir durumda sedye, tekerlekli sandalye gibi araçların kullanımı açısından uygun mu? Uzman desteği gerekiyor

33- Konutta çöp bacası var mı?

34- Balkon ve merdiven korkulukları tehlike oluşturuyor mu? ( Örneğin, korkulukların araları küçük çocukların geçmesine izin veriyor mu? Çocuklar tarafından bir merdiven gibi kullanılabilir mi? Korkuluk yüksekliği 90 cm’ den az mı?)

35- Bina girişinde gerekli durumlarda kullanılmak üzere bir rampa var mı?

36- Bina girişinde kar, yağmur,rüzgar gibi dış etkilerden korunmanız için saçak ve rüzgarlık düşünülmüş mü?

37- Bina girişi gece yarısı korkmadan içeri girebileceğiniz ve kötü niyetli yabancıları caydıracak bicimde tasarlanmış ve aydınlatılmış mı?

38- Binada güncel yönetmeliklere uygun bir sığınak mekanı var mı? uzman desteği gerekiyor

39- Konut- dışı depolama alanları var mı? ( Örneğin bodrum katta depolama amacı ile ayrılan bir bölüm var mı?)

40- Bodrumun giriş ve çıkışları kontrollü mü? ( Örneğin,bodruma bıraktığınız eşyaların güvenliğinden emin olabiliyor musunuz?)

41- Su, elektrik ve gaz sayacı gibi cihazlara kolay erişile biliyor mu?

42- Binanın bahçe düzenlemesi yapılmış mı?

43- Binanın güvenli ve yeterli bir otoparkı / garajı var mı? ( Örneğin, yabancı araçların park etmesini engelleyecek önlemler alınmış mı?)

44- Otoparkta /garajda yeterli bir aydınlatma sistemi var mı?

45- Binada çocukların güvenli bir biçimde oynayabilecekleri, bina sakinleri ile bir araya gelinebilecek ortak mekanlar var mı?

BİNA ÇEVRESİ

46- Binanın önüne park edilen araçlar sizin için sorun yaratıyor mu? ( Örneğin, gün ışığından yararlanmanızı engelliyor ya da gürültü oluşturuyor mu?) Komşu binalar ya da binanın çevresindeki dogal engeller konutun güneş ışığından yeterince yararlanmasını engelliyor mu?

47- Kamusal alanlar ile binaya ait alanlar birbirinden ayrılmış mı?

48- Ziyaretçilerinizin araçlarını park edebileceği bir otopark var mı?

49- Toplu taşıma araçlarına makul bir sürede erişe biliyor musunuz?

50- Yakın çevrede çocuklarınızın vakit geçirebileceği oyun alanları var mı?

51- Konutun manzarası var mı?

52- Konutun manzarasının ileride kapanma olasılığı var mı?

53- Yakın çevrede vakit geçirebileceğiniz yeşil alanlar var mı?

54- Alışveriş merkezlerine kolaylıkla erişilebiliyor mu?

55- Konut ve varsa çocuğun eğitim göreceği okul arasındaki mesafe uygun mu?

56- Konut ve işyeriniz arasındaki mesafe uygun mu?

57- Saglık hizmetlerine kolay erişilebiliyor mu?

58- Sinema tiyatro vb. gibi kültür hizmetlerine kolaylıkla erişilebiliyor mu?

59- Posta / kargo hizmetlerine kolayca erişilebiliyor  mu?

60- Acil bir durumda itfaiye ve ambulans araçları konuta kolay erişebilir mi?

61- Binanın çöp depolama alanları sokaktan geçen insanların ya da komşularınızın göz zevkini bozuyor mu?

62- Bina hırsızlık olaylarına karşı güvenli mi ( Binanın bulunduğu bölgedeki suç oranları hakkında bilgi edininiz)

63- Bina çevresindeki kaldırımlar düzgün ve sağlam mı?

64- Bina çevresindeki yağmur ve atık suları kendiliğinden kolaylıkla uzaklaşıyor mu?

65- Binanın yakın çevresinde insan sağlığını etkileyebilecek yüksek gerilim hattı vb. unsurlar var mı?

66- Yakın çevrede otoyol, havaalanı, endüstriyel üretim tesisleri gibi gürültü ya da kirlilik kaynakları var mı?

TAŞIYICI SİSTEM VE DEPREM DAYANIMI

67- Binanın onaylı bir taşıyıcı sistem projesi var mı;

68- Binanın mevcut taşıyıcı sistemi ile projelendirilmesinde öngörülen taşıyıcı sistemi arasında farklar var mı? Uzman desteği gerekiyor

69- Binanın deprem –güvenliği konusunda bilgi edindiniz mi? ( Binayı bir uzmana inceleterek taşıyıcı sistemin ‘düzenliliği’ ve deprem dayanımını etkileyen diğer özellikleri konusunda bilgi edininiz.Binadaki çıkmalar, sonradan müdahale ile açılan boşluklar, kaldırılan duvarlar, bodrum katı olup olmaması, hazır beton kullanımı, suya karşı alınan önlemler, çevredeki diğer binaların durumu vb. pek çok unsur binanın deprem güvenliliğini olumlu / olumsuz yönde etkileyecektir) Uzman desteği gerekiyor

70- Binanın inşası yürürlükteki deprem yönetmeliğine uygun mu? uzman desteği gerekiyor

71- Binanın taşıyıcı sisteminde önceden onarım yapıldığına ilişkin izler var mı? ( Yapıldıysa nedenlerini ve onarımın sonuçlarını öğreniniz). Uzman desteği gerekiyor

72- Binanın zemin koşulları konusunda bilgi edindiniz mi?( Binanın zemin raporu varsa, bununla bir uzmana danışınız) Uzman desteği gerekiyor

73- Binanın yapımı sırasında çekilmiş video görüntüleri / fotoğrafları var mı? ( Binanın taşıyıcı sistemi hakkında uzmanlara sorular yöneltmenizi kolaylaştırabilir) Temellerde su yalıtımı yapılmış mı? Uzman desteği gerekiyor

MUTFAK VE BANYOLAR

74- Banyo/ mutfak doğal ışık alıyor mu?

75- Banyo/ mutfak kolaylıkla havalandırılabiliyor mu?

76- Mutfak ölçüleri ihtiyacınıza uygun mu?

77- Mutfakta ve banyoda bulaşık makinesi, çamaşır makinesi vb. elektrikli cihazların yerleştirilebilmesi için yeterli ve uygun alan bırakılmış mı?

78- Mutfakta ve banyoda bulaşık makinesi, çamaşır makinesi vb. cihazlar için tesisat bağlantıları var mı?

79- Banyo ve mutfakları mekanik, elektrikli, elektronik sabit cihazlar çalışıyor mu?

80- Mutfakta sıcak su tesisatı var mı?

81- Binanın ısıtma sistemi sürekli sıcak su sağlıyor mu?

82- Banyo ve mutfaktaki musluk ve bataryalar çalışıyor mu?

83- Sıcak su musluk ve bataryalara makul bir sürede ulaşıyor mu?

84- Banyo ve mutfak dolapları ihtiyaçlarınız için yeterli mi?

85- Banyo ve mutfak dolaplarının yüksekliği kullanımınız için uygun mu?

86- Lavabo, küvet, düş gibi donatılarda çatlama, kırılma ya da su sızıntısı var mı?

DUVARLAR, TAVANLAR VE DÖŞEMELER

87- Binanın dış duvarlarına ve gereken durumlarda döşemelerine ısı yalıtımı yapılmış mı? ( Örneğin, duvarlarda görülen siyah lekeler, küf vb. sorunlar su ve ısı yalıtımı yapılmadığını gösterir) Uzman desteği gerekiyor

88- Binadaki ses yalıtımı düzeyi yeterli mi? ( Komşuların sesini işitmeden oturabiliyor musunuz?) Uzman desteği gerekiyor

89- Dışarıdan gelen çevre gürültüsü rahatsızlık veriyor mu?

90- Gerekli yerlerde su yalıtımı yapılmış mı?( Özellikle bodrum katta su yalıtımı yapılmaması binanın taşıyıcı sistemine zarar verebilir) Uzman desteği gerekiyor

91- Duvar, tavan ve döşemelerde çatlama, dökülme, kabarma, küflenme, solma vb. problemler var mı?

92- Balkon,teras gibi mekanların döşemeleri suyun kolaylıkla uzaklaşmasına uygun mu?

93- Döşeme kaplamaları kolay temizlenebiliyor mu?

94- Banyo ve mutfak döşemeleri kaymaya karşı güvenli mi?

95- Süpürgeliklerin döşemeler ve duvarlar ile birleşim yerlerinde açılma, ayrılma vb. sorunlar var mı?Farklı döşeme malzemeleri ile kaplanmış mekanlar arasındaki geçişler için özel çözümler düşünülmüş mü?

KAPILAR VE PENCERELER

96- Kapı genişlikleri yeterli mi?( Mobilyaların ve beyaz eşyaların rahatlıkla sokulup çıkarılabileceğinden emin olunuz)

97- Kapı ve pencere boyutları ve sayıları gün ışığından yeterince yararlanmanız için uygun mu?

98- Kapı ve pencereler düzgün bir biçimde çalışıyor mu?

99- Kapı ve Pencerelerin ses yalıtımı mevcut mu ? 

100- Dış kapıların güvenlik sistemleri uygun mu ?